Җирле үзидарә органнары һәм җирле үзидарә органнарының вазыйфаи затлары эшчәнлегенә уздырылган тикшерүләр турында 2016 ел өчен мәгълүмат

2016 елның 15 гыйнварыннан 2016 елның 27 гыйнварына кадәр Нурлат муниципаль районы Башкарма комитетының шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы законнарны үтәвен план буенча тикшерү үткәрелде. Тикшерү нәтиҗәләре буенча акт төзелде һәм шәһәр төзелеше турындагы гамәлдәге законнар белән билгеләнгән процедураларны үтәү өлешендә ачыкланган хокук бозуларны бетерү турында 2016 елның 26 гыйнварындагы күрсәтмә бирелде, үтәү срогы – 2016 елның 26 февраленә кадәр.

2016 елның 4 февраленнән 2016 елның 14 февраленә кадәр Алабуга муниципаль районы Башкарма комитетының шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы законнарны үтәвен план буенча тикшерү үткәрелде. Тикшерү нәтиҗәләре буенча акт төзелде һәм шәһәр төзелеше турындагы гамәлдәге законнар белән билгеләнгән процедураларны үтәү өлешендә ачыкланган хокук бозуларны бетерү турында 2016 елның 11 февралендәге күрсәтмә бирелде, үтәү срогы – 2016 елның 11 мартына кадәр.

2016 елның 3 мартыннан 2016 елның 15 мартына кадәр Кукмара муниципаль районы Башкарма комитетының шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы законнарны үтәвен план буенча тикшерү үткәрелде. Тикшерү нәтиҗәләре буенча акт төзелде һәм шәһәр төзелеше турындагы гамәлдәге законнар белән билгеләнгән процедураларны үтәү өлешендә ачыкланган хокук бозуларны бетерү турында 2016 елның 15 мартындагы күрсәтмә бирелде, үтәү срогы – 2016 елның 15 апреленә кадәр. 

2016 елның 2 апреленнән 2016 елның 14 апреленә кадәр Мамадыш муниципаль районы Башкарма комитетының шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы законнарны үтәвен план буенча тикшерү үткәрелде. Тикшерү нәтиҗәләре буенча акт төзелде һәм шәһәр төзелеше турындагы гамәлдәге законнар белән билгеләнгән процедураларны үтәү өлешендә ачыкланган хокук бозуларны бетерү турында 2016 елның 8 апрелендәге күрсәтмә бирелде, үтәү срогы – 2016 елның 8 маена кадәр.

2016 елның 12 маеннан 2016 елның 26 маена кадәр Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитетының шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы законнарны үтәвен план буенча тикшерү үткәрелде. Тикшерү нәтиҗәләре буенча акт төзелде һәм шәһәр төзелеше турындагы гамәлдәге законнар белән билгеләнгән процедураларны үтәү өлешендә ачыкланган хокук бозуларны бетерү турында 2016 елның 25 маендагы күрсәтмә бирелде, үтәү срогы – 2016 елның 25 июненә кадәр.

2016 елның 2 июненнән 2016 елның 16 июненә кадәр Баулы муниципаль районы Башкарма комитетының шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы законнарны үтәвен план буенча тикшерү үткәрелде. Тикшерү нәтиҗәләре буенча акт төзелде һәм шәһәр төзелеше турындагы гамәлдәге законнар белән билгеләнгән процедураларны үтәү өлешендә ачыкланган хокук бозуларны бетерү турында 2016 елның 8 июнендәге күрсәтмә бирелде, үтәү срогы – 2016 елның 8 июленә кадәр.

2016 елның 4 августыннан 2016 елның 14 августына кадәр Менделеевск муниципаль районы Башкарма комитетының шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы законнарны үтәвен план буенча тикшерү үткәрелде. Тикшерү нәтиҗәләре буенча акт төзелде һәм шәһәр төзелеше турындагы гамәлдәге законнар белән билгеләнгән процедураларны үтәү өлешендә ачыкланган хокук бозуларны бетерү турында 2016 елның 12 августындагы күрсәтмә бирелде, үтәү срогы – 2016 елның 12 сентябренә кадәр.

2016 елның 2 сентябреннән 2016 елның 16 сентябренә кадәр Буа муниципаль районы Башкарма комитетының шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы законнарны үтәвен план буенча тикшерү үткәрелде. Тикшерү нәтиҗәләре буенча акт төзелде һәм шәһәр төзелеше турындагы гамәлдәге законнар белән билгеләнгән процедураларны үтәү өлешендә ачыкланган хокук бозуларны бетерү турында 2016 елның 16 сентябрендәге күрсәтмә бирелде, үтәү срогы – 2016 елның 16 октябренә кадәр.

2016 елның 28 сентябрендә Аксубай муниципаль районы Аксубай штб  Башкарма комитетының шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы законнарны үтәвен (җирдән файдалану һәм муниципаль берәмлектә йортлар салу кагыйдәләренең шәһәр төзелеше турындагы законнар таләпләренә туры килүе өлешендә) планнан тыш тикшерү үткәрелде. Тикшерү нәтиҗәләре буенча акт төзелде һәм ачыкланган хокук бозуларны бетерү турында 2016 елның 28 сентябрендәге күрсәтмә бирелде, үтәү срогы – 2016 елның 29 октябренә кадәр.

2016 елның 28 сентябрендә Алексеевск муниципаль районы Алексеевск шәһәр җирлеге Башкарма комитетының шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы законнарны үтәвен (җирдән файдалану һәм муниципаль берәмлектә йортлар салу кагыйдәләренең шәһәр төзелеше турындагы законнар таләпләренә туры килүе өлешендә) планнан тыш тикшерү үткәрелде. Тикшерү нәтиҗәләре буенча акт төзелде һәм ачыкланган хокук бозуларны бетерү турында 2016 елның 28 сентябрендәге күрсәтмә бирелде, үтәү срогы – 2016 елның 29 октябренә кадәр.

2016 елның 29 сентябрендә Нурлат муниципаль районы Нурлат шәһәре  Башкарма комитетының шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы законнарны үтәвен (җирдән файдалану һәм муниципаль берәмлектә йортлар салу кагыйдәләренең шәһәр төзелеше турындагы законнар таләпләренә туры килүе өлешендә) планнан тыш тикшерү үткәрелде. Тикшерү нәтиҗәләре буенча акт төзелде һәм ачыкланган хокук бозуларны бетерү турында 2016 елның 29 сентябрендәге күрсәтмә бирелде, үтәү срогы – 2016 елның 29 октябренә кадәр.

2016 елның 7 октябреннән 2016 елның 19 октябренә кадәр Кайбыч муниципаль районы Башкарма комитетының шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы законнарны үтәвен план буенча тикшерү үткәрелде. Тикшерү нәтиҗәләре буенча акт төзелде һәм шәһәр төзелеше турындагы гамәлдәге законнар белән билгеләнгән процедураларны үтәү өлешендә ачыкланган хокук бозуларны бетерү турында 2016 елның 14 октябрендәге күрсәтмә бирелде, үтәү срогы – 2016 елның 14 ноябренә кадәр.

2016 елның 10 ноябреннән 2016 елның 24 ноябренә кадәр Питрәч муниципаль районы Башкарма комитетының шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы законнарны үтәвен план буенча тикшерү үткәрелде. Тикшерү нәтиҗәләре буенча акт төзелде һәм шәһәр төзелеше турындагы гамәлдәге законнар белән билгеләнгән процедураларны үтәү өлешендә ачыкланган хокук бозуларны бетерү турында 2016 елның 11 ноябрендәге күрсәтмә бирелде, үтәү срогы – 2016 елның 11 декабренә кадәр.

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования