Җирле үзидарә органнары һәм җирле үзидарә органнарының вазыйфаи затлары эшчәнлегенә уздырылган тикшерүләр турында 2017 ел өчен мәгълүмат

2017 елның 1 февраленнән 2017 елның 14 февраленә кадәр Әгерҗе муниципаль районының “Әгерҗе шәһәре” муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органнарының шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы законнарны үтәвен план буенча тикшерү үткәрелде. Тикшерү нәтиҗәләре буенча акт төзелде һәм шәһәр төзелеше турындагы гамәлдәге законнар белән билгеләнгән процедураларны үтәү өлешендә ачыкланган хокук бозуларны бетерү өчен күрсәтмә бирелде.

2017 елның 13 мартыннан 2017 елның 26 мартына кадәр Азнакай муниципаль районының “Азнакай шәһәре” муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органнарының шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы законнарны үтәвен план буенча тикшерү үткәрелде. Тикшерү нәтиҗәләре буенча акт төзелде һәм шәһәр төзелеше турындагы гамәлдәге законнар белән билгеләнгән процедураларны үтәү өлешендә ачыкланган хокук бозуларны бетерү өчен күрсәтмә бирелде.

2017 елның 10 апреленнән 2017 елның 23 апреленә кадәр актаныш муниципаль районының актаныш авыл җирлеге җирле үзидарә органнарының шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы законнарны үтәвен план буенча тикшерү үткәрелде. Тикшерү нәтиҗәләре буенча акт төзелде һәм шәһәр төзелеше турындагы гамәлдәге законнар белән билгеләнгән процедураларны үтәү өлешендә ачыкланган хокук бозуларны бетерү өчен күрсәтмә бирелде.

2017 елның 3 маеннан 2017 елның 16 маена кадәр Әлмәт муниципаль районының “Әлмәт шәһәре” муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органнарының шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы законнарны үтәвен план буенча тикшерү үткәрелде. Тикшерү нәтиҗәләре буенча акт төзелде һәм шәһәр төзелеше турындагы гамәлдәге законнар белән билгеләнгән процедураларны үтәү өлешендә ачыкланган хокук бозуларны бетерү өчен күрсәтмә бирелде.

2017 елның 5 июненнән 2017 елның 19 июненә кадәр Зәй муниципаль районының “Зәй шәһәре” муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органнарының шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы законнарны үтәвен план буенча тикшерү үткәрелде. Тикшерү нәтиҗәләре буенча акт төзелде һәм шәһәр төзелеше турындагы гамәлдәге законнар белән билгеләнгән процедураларны үтәү өлешендә ачыкланган хокук бозуларны бетерү өчен күрсәтмә бирелде.

2017 елның 1 августыннан 2017 елның 14 августына кадәр Теләче муниципаль районының Теләче авыл җирлеге җирле үзидарә органнарының шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы законнарны үтәвен план буенча тикшерү үткәрелде. Тикшерү нәтиҗәләре буенча акт төзелде һәм шәһәр төзелеше турындагы гамәлдәге законнар белән билгеләнгән процедураларны үтәү өлешендә ачыкланган хокук бозуларны бетерү өчен күрсәтмә бирелде.

2017 елның 16 августыннан 2017 елның 29 августына кадәр Арча муниципаль районының “Арча шәһәре” муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органнарының шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы законнарны үтәвен план буенча тикшерү үткәрелде. Тикшерү нәтиҗәләре буенча акт төзелде һәм шәһәр төзелеше турындагы гамәлдәге законнар белән билгеләнгән процедураларны үтәү өлешендә ачыкланган хокук бозуларны бетерү өчен күрсәтмә бирелде.

2017 елның 4 сентябреннән 2017 елның 17 сентябренә кадәр Апас муниципаль районының “Апас штб” муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органнарының шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы законнарны үтәвен план буенча тикшерү үткәрелде. Тикшерү нәтиҗәләре буенча акт төзелде һәм шәһәр төзелеше турындагы гамәлдәге законнар белән билгеләнгән процедураларны үтәү өлешендә ачыкланган хокук бозуларны бетерү өчен күрсәтмә бирелде.

2017 елның 18 сентябреннән 2017 елның 30 сентябренә кадәр Сарман муниципаль районының Сарман авыл җирлеге җирле үзидарә органнарының шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы законнарны үтәвен план буенча тикшерү үткәрелде. Тикшерү нәтиҗәләре буенча акт төзелде һәм шәһәр төзелеше турындагы гамәлдәге законнар белән билгеләнгән процедураларны үтәү өлешендә ачыкланган хокук бозуларны бетерү өчен күрсәтмә бирелде.

2017 елның 6 октябреннән 2017 елның 19 октябренә кадәр Лениногорск муниципаль районының “Лениногорск шәһәре” муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органнарының шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы законнарны үтәвен план буенча тикшерү үткәрелде. Тикшерү нәтиҗәләре буенча акт төзелде һәм шәһәр төзелеше турындагы гамәлдәге законнар белән билгеләнгән процедураларны үтәү өлешендә ачыкланган хокук бозуларны бетерү өчен күрсәтмә бирелде.

2017 елның 6 ноябреннән 2017 елның 19 ноябренә кадәр Мөслим муниципаль районының Мөслим авыл җирлеге җирле үзидарә органнарының шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы законнарны үтәвен план буенча тикшерү үткәрелде. Тикшерү нәтиҗәләре буенча акт төзелде һәм шәһәр төзелеше турындагы гамәлдәге законнар белән билгеләнгән процедураларны үтәү өлешендә ачыкланган хокук бозуларны бетерү өчен күрсәтмә бирелде.

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования