Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы бүләкләре

“Россия Федерациясенең дәүләт бүләкләүләре системасын камилләштерү чаралары турында” 16.12.2011 №1099 Россия Федерациясе Президенты указы (16.12.2011 №1631 РФ Президенты указы редакциясендә) (күчереп алырга)

“Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләүләре турында” 10.10.2011 №74-ТРЗ Татарстан Республикасы Законы (11.06.2012 №30-ТРЗ,  25.04.2015 №31-ТРЗ, 18.03.2016 №11-ТРЗ Татарстан Республикасы Законнары редакциясендә) (күчереп алырга)

“Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләүләре белән бүләкләү турында үтенеч язуларын карау турында” 27.12.2011г. №ПУ-875 Татарстан Республикасы Президенты указы (12.08.2016г. № ПУ-684 ТР Президенты указы редакциясендә) (күчереп алырга)

“Татарстан Республикасы Президенты Рәхмәте турында” №ПУ-873  27.12.2011 Татарстан Республикасы Президенты указы (12.08.2016 №ПУ-684 Татарстан Республикасы Президенты указы редакциясендә) (күчереп алырга)

РФ Бүләкләү кәгазе (1 нче форма) (күчереп алырга)

РФ Бүләкләү кәгазе (2 нче форма) (күчереп алырга)

Гражданинны ТР дәүләт бүләге белән бүләкләүгә бүләкләү кәгазе (күчереп алырга)

Оешманы ТР дәүләт бүләге белән бүләкләүгә бүләкләү кәгазе (күчереп алырга)

Гражданинны ТР Президенты Рәхмәте белән бүләкләүгә гариза кәгазе (күчереп алырга)

Коллективны ТР Президенты Рәхмәте белән бүләкләүгә гариза кәгазе (күчереп алырга)

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Рәхмәте белән бүләкләүгә бүләкләү кәгазе (күчереп алырга)

Оешмаларның (предприятиеләрнең) җитәкчеләрен, җитәкче урынбасарларын, баш бухгалтерларын һәм баш икътисадчыларын Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләре белән бүләкләүгә (мактаулы исемнәр бирүгә) күрсәтү өчен кирәкле документлар исемлеге (күчереп алырга)

Шәхси мәгълүматларның эшкәртелүенә ризалык (күчереп алырга)

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования