Оештыру-боеру документлары

Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгы хезмәткәрләренең хезмәтенә түләү һәм матди кызыксындыру турында (Күчереп алырга)

Татарстан Республикасында минималь эш хакы турында белешмәлек (Күчереп алырга)

Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгының эш тәртибе (Күчереп алырга)

Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгының 2016-2019 елларга коллектив шартнамәсе (Күчереп алырга)

Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәткәрләренең Этика һәм эш урынында үз-үзләрен тоту кодексы (Күчереп алырга)

Татарстан Республикасында минималь хезмәт хакы турында белешмәлек (Күчереп алырга)

Персональ мәгълүматларны эшкәртү турында нигезләмә (Күчереп алырга)

Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгында дәүләт граждан хезмәте вазыйфаларын биләүче затлар өчен персональ мәгълүматларны эшкәртүгә ризалык (Күчереп алырга)

 Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгында дәүләт граждан хезмәте вазыйфалары булып тормаучы вазыйфаларны биләүче затлар өчен персональ мәгълүматларны эшкәртүгә ризалык (Күчереп алырга)

Аларны биләү Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгы хезмәткәрләренең персональ мәгълүматларын эшкәрткән өчен җаваплылыкны күздә тоткан вазыйфалар исемлеге (Күчереп алырга)

Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгы хезмәткәрләренең хезмәтенә түләү һәм матди кызыксындыру турында нигезләмә (Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгының 2015 елның 20 июлендәге 109/о номерлы боерыгы белән расланды) (Күчереп алырга)

“Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгы хезмәткәрләренең хезмәтенә түләү һәм матди кызыксындыру турында” 2015 елның 20 июлендәге 109/о номерлы боерыгына үзгәрешләр кертү хакында” 2017 елның 1 апрелендәге боерык  (Күчереп алырга)

Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгының кертү-чыгару һәм объект эче режимнары турында нигезләмә (Күчереп алырга)

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования