Капиталь төзелеш объектларын төзүгә рөхсәтләр бирү

"Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгының капиталь төзелеш объектлары төзүгә рөхсәтләр бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында" 2017 елның 29 декабрендәге 235/о номерлы боерыгы  (күчереп алырга)

"Татарстан Республикасы төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгының дәүләт хезмәтләре күрсәтү буенча аерым административ регламентларына үзгәрешләр кертү хакында" 2016 елның 29 июнендәге 114/о номерлы боерыгы (күчереп алырга)

"Татарстан Республикасы төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгының дәүләт хезмәтләре күрсәтү буенча аерым административ регламентларына үзгәрешләр кертү хакында" 2016 елның 29 июнендәге 114/о номерлы боерыгы (татар телендә) (күчереп алырга)

"Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгының капиталь төзелеш объектлары төзүгә рөхсәтләр бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында" 2015 елның 14 декабрендәге 222/о номерлы боерыгы (күчереп алырга)

"Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгының капиталь төзелеш объектлары төзүгә рөхсәтләр бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында" 2015 елның 14 декабрендәге 222/о номерлы боерыгы (татар телендә) (күчереп алырга)

Төзелешкә рөхсәт бирү турында гариза (күчереп алырга)

Төзелешкә рөхсәтнең гамәлдә булу чорын озынайту турында гариза (күчереп алырга)

Капиталь төзелеш объектлары төзүгә рөхсәтләр бирү турында гаризага теркәлә торган документлар исемлеге (күчереп алырга)

Техник хатаны төзәтү турында гариза (күчереп алырга)

Дәүләт хезмәтен күрсәтү өчен җаваплы һәм аның үтәлешен тикшереп торучы вазыйфаи затларның реквизитлары (күчереп алырга)

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования