Архитектура

3.1. Казан шәһәре норматив документлары

3.1.1. Казан шәһәр Думасының “Казан шәһәрен төзекләндерү кагыйдәләре турында” 2006 елның 18 октябрендәге 4-12 нче номерлы карары (күчереп алырга)

3.1.2. Казан шәһәре Башкарма комитетының “Казан шәһәренең тарихи территорияләре чикләрен раслау турында” 2014 елның 9 июнендәге 3140 нчы номерлы карары (күчереп алырга)

3.1.3. Казан шәһәре Башкарма комитетының “Шәһәр өчен аерым әһәмияткә ия территорияләрне һәм Казан шәһәренең шәһәр мохите эстетикасына карата югары таләпләр куелган урамнары һәм гомумшәһәр юллары исемлеген раслау турында” 2014 елның 24 ноябрендәге 6716 нчы номерлы карары(күчереп алырга)

3.1.4. Казан шәһәр Думасының “Казан шәһәрендә реклама корылмаларын урнаштыру турында” 2009 елның 26 ноябрендәге 9-44 нче номерлы карары (күчереп алырга)

3.1.5. Казан шәһәре Башкарма комитетының “Казан шәһәре территориясендә урнаштыруга рөхсәт ителүче реклама корылмалары җыентыгын раслау турында” 2014 елның 20 ноябрендәге 6622 нче номерлы карары (күчереп алырга)

3.1.6. Казан шәһәре муниципаль берәмлеге Башкарма комитетының “Казан шәһәре территориясендә реклама корылмаларын урнаштыру схемасын раслау турында” 2014 елның 30 гыйнварындагы 471 нче номерлы карары (күчереп алырга)

3.2. Министрлыкның архитектура өлкәсендәге эшчәнлегенә кагылышлы документлар

3.2.1. Мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләре фасадларының нинди төстә булуын хәл итү (күчереп алырга)

3.2.2. Министрлыкның Татарстан Республикасы дәүләт программаларына кертелгән, капиталь төзелешнең алар өчен Татарстан Республикасы бюджеты акчасын төп бүлеп бирүче булып Министрлык торган объектлары буенча проектлау тасвирламаларын, карап тикшерү һәм килештерү өчен, Министрлыкка тапшыру турында 2015 елның 12 октябрендәге 46/р номерлы әмере (күчереп алырга)

3.2.3. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының “Кешеләр күп җыела торган объектларны видеокүзәтү камералары белән җиһазлау буенча киңәшләрне раслау турында” 2015 елның 26 октябрендәге 2399-р номерлы әмере (күчереп алырга)

3.2.4. Министрлыкның “Проектлау биременә күпфатирлы торак йортларны һәм йорт тирәсендәге территорияләрне видеокүзәтү системасы белән тәэмин итү буенча бүлек кертү турында” 2015 елның 17 декабрендәге 54/р номерлы әмере (күчереп алырга)

3.2.5. Министрлыкның “Үз илебездә җитештерелгән материаллар һәм җайланмаларны куллану турында” 2015 елның 30 декабрендәге 57/р номерлы әмере (күчереп алырга)

3.2.6. Министрлыкның “Техник заказчының генераль подрядчы һәм генераль проектлаучы белән проект документларына үзгәрешләр кертү, Татарстан Республикасы бюджеты акчасы хисабына гамәлгә ашырылучы объектларны төзү һәм реконструкцияләү барышында өстәмә эшләр башкару буенча үзара хезмәттәшлеге турында” 2015 елның 24 апрелендәге 26/р номерлы әмере (күчереп алырга)

3.2.7. РФ Хөкүмәтенең “Проект документларына һәм (яки) инженерлык эзләнүләре нәтиҗәләренә дәүләтнеке булмаган экспертизаны оештыру һәм уздыру турындагы нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында”  2017 елның 12 июнендәге 699 нчы номерлы карары (күчереп алырга)

 ТР территориясендә шәхси торак төзелеше өчен  киңәш ителүче, кабат кулланылышлы проектлар (“ТР ГИСУ” ДБУ һәм “Татагропромпроект” ААҖ тарафыннан бирелгән)  (Күчереп алырга)

 - беренче вариант (күчереп алырга)

- икенче вариант (күчереп алырга)

- өченче вариант (күчереп алырга)

- дүртенче вариант  (күчереп алырга)

- торак йортларның катлап бирелгән планы (күчереп алырга)

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International