Министрлык эшчәнлегенә кагылышлы документлар

Татарстан Республикасында минималь эш хакы турында белешмәлек (Скачать)

Россия Федерациясе Хезмәт һәм социаль яклау министрлыгының бүләк бирү һәм алу чикләмәсен үтәү турында хаты PDF, 810 КБ

Казан шәһәрендә Конфедерацияләр кубогын һәм Дөнья чемпионатына әзерләнгәндә һәм уздырганда әйләнә-тирәлекне саклау чараларын үтәү барышы турында хисап DOCX, 17 КБ

"Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгында Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфаларын биләүгә дәгъва кылучы гражданнар һәм Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгындагы Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәткәрләре һәркемгә ачык мәгълүматны, шулай ук үзләрен идентификацияләү мөмкинлеген бирә торган мәгълүматларны урнаштырган сайтларның адреслары һәм (яисә) сайтларның битләре турында мәгълүматлар кабул итү, эшкәртү һәм тикшерү тәртибен раслау турында" 21.07.2017 № 121/о номерлы боерык PDF, 9.13 МБ

Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы каршындагы Иҗтимагый советның "2014-2020 елларга Татарстан Республикасы дәүләт телләрен һәм Татарстан Республикасындагы башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү" Татарстан Республикасы дәүләт программасын үтәү мәсьәләләре буенча 2016 елның 29 июлендәге 2 номерлы карары PDF, 356 КБ

Техник инвентарьлаштыру һәм техник исәпкә алу мәсьәләләрендә кадастр инженеры вәкаләтләре буенча аңлатмалар PDF, 86 КБ

Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгының "Эш төркеме төзү турында" 24.01.2013 №7/о боерыгы белән төзелгән эш төркеме составына үзгәреш кертү хакында PDF, 2.34 МБ

Татарстан Республикасы территориясендә үз эшчәнлеген гамәлгә ашыручы Татарстан Республикасының эре, икътисадый һәм социаль әһәмиятле (система тәшкил итүче) предприятиеләре һәм оешмалары исемлеге, 2015 ел өчен XLS, 30 КБ

Хезмәт законнары нормаларын бозган өчен эш бирүчеләрнең административ җаваплылык чаралары турында DOCX, 18 КБ

Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгының контракт системасын булдыру турында PDF, 8.52 МБ

Татарстан Республикасында минималь эш хакы турында белешмәлек DOCX, 16 КБ

2014 елның октябрь-ноябрь айлары өчен законнарга, НХА күзәтү DOCX, 30 КБ

Татарстан Республикасы Профсоюзлар федерациясе, Татарстан Республикасы Эш бирүчеләр берләшмәсе координация советы, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты арасында Татарстан Республикасында минималь хезмәт хакы турында килешү PDF, 1.82 МБ

ТР Төзелеш, архитектура һәм ТКХ министрлыгының "Татарстан Республикасы торак төзелеше программаларын гамәлгә ашыруда иң зур өлеш керткән муниципаль берәмлекләрне билгеләү буенча конкурс уздыру турында" 18.01.2012 № 7/о боерыгыPDF, 1.41 МБ

"Татарстан Республикасында шәһәр төзү эшчәнлеге турында" Татарстан Республикасы законына үзгәрешләр кертү турында" ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЗАКОНЫ DOC, 115 КБ

ТР дәүләт хакимияте башкарма органнары тарафыннан дәүләт хезмәтләрен күрсәткәндә кирәкле һәм зарури булган һәм дәүләт хезмәтләрен күрсәтүдә катнашу оешмаларга тапшырыла торган хезмәт күрсәтүләр исемлеге, ТР Министрлар Кабинетының 13.08.2011 № 675 карары DOCX, 345 КБ

Техник-икътисадый күрсәткечләрне һәм бәя сыйфатламаларын күрсәтеп, ТРда проектлары яңадан куллану өчен киңәш ителә торган соц-мәдәни-көнкүреш объектлары һәм торак йортлар исемлеге, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 16.11.2009 №1496-р боерыгы RAR, 40.45 МБ

Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитеты идарәсенең "Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитеты идарәсенең "2010 елга Татарстан Республикасында торак урынга һәм коммуналь хезмәтләргә түләүнең төбәк стандартлары турында" 30.11.2009 № 10-61/жкх карарына үзгәрешләр кертү хакында" 18.12.2009 № 10-66/жкх карары DOC, 4.04 МБ

ТР Министрлар Кабинетының "2011-2015 еллар чорына Татарстан Республикасында торак төзелешен үстерү концепциясен раслау турында" 2010 елның 22 декабрендәге 1091 номерлы карары DOCX, 55 КБ

ТР Министрлар Кабинетының "2010-2015 елларга һәм 2020 елга кадәр перспективада Татарстан Республикасында энергия саклау һәм энергетика нәтиҗәлелеген арттыру" дәвамлы максатчан программасын раслау турында" 29.07.2010 № 604 карары DOCX, 131 КБ

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International