Дәүләт контроле (күзәтчелеге)

Җирле үзидарә өлкәсендә ТР шәһәр төзелеше эшчәнлеге 2019 елга тикшерү органнары планы (Скачать)

Җирле үзидарә өлкәсендә ТР шәһәр төзелеше эшчәнлеге 2018 елга тикшерү органнары планы (Скачать)

Җирле үзидарә өлкәсендә ТР шәһәр төзелеше эшчәнлеге 2017 елга тикшерү органнары планы (Скачать)

Җирле үзидарә өлкәсендә ТР шәһәр төзелеше эшчәнлеге 2016 елга тикшерү органнары планы (Скачать)

"Татарстан Республикасы территорисяендәге йорт салу эшчәнлегендә җирле үзидарә органнары закон чыгаруны саклап торган өчен дәүләт күзәту турында" 2008 елның 15 июлдәге 509 номерлы Татарстан Репсубликасы Министрлар Кабинеты карары. (Скачать)

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International