Элемтәләр

Матбугат сәркатибе, массакүләм мәгълүмат чаралары белән үзара хезмәттәшлек секторы мөдире

Министрлыкта матбугат хезмәте бүлеге хезмәткәрләре
Юнусова Азалия Илдар кызы
+ 7(843) 231-15-00

Azaliya.Yunusova@tatar.ru

ММЧ гаризалар һәм аккредитацияләү буенча заявкалар алу өчен бердәм e-mailpressa.msagkh@mail.ru

ММЧ өчен мәгълүмат соратуның киңәш ителә торган тәртибе

Гарызнамә формасы:

Белешмә материаллары, комментарийлар һәм Төзелеш министрлыгы җитәкчелегеннән интервью, шулай ук Министрлык эшчәнлегенә кагылышлы башка материалларны алу өчен матбугат чарасы бланкысында җаваплы җитәкченең (баш мөхәррир, бүлек мөхәррире) имзасы белән хат әзерләргә кирәк. Министр яисә аның урынбасарлары белән интервью буенча гарызнамәләр матбугат сәркатибе – матбугат хезмәте җитәкчесе исеменә җибәрелә.

Гарызнамәнең эчтәлеге:

Хатта түбәндәгеләр булырга тиеш: гарызнамәне бәян итү, сорауларның мөмкин булганча тулы исемлеге, җавап алуның көтелгән чоры, редакциянең элемтә белешмәләре һәм корреспондентның координаталары. Гарызнамәләр электрон почта аша кабул ителә.

 

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International