Шартнамәләр реестры

Заказчы белән капиталь ремонт уздыру турында төзелгән шартнамәләр реестры (күчереп алырга)

Шартнамә №21-18-МКД, 08.05.2018 (күчереп алырга)

Шартнамә №20-18-МКД, 08.05.2018 (күчереп алырга)

Шартнамә №9-17-МКД, 01.12.2017 (күчереп алырга)

Шартнамә №1-17-МКД, 13.10.2017 (күчереп алырга)

Шартнамә № CAPR17050200007, проект документациясе эшләү буенча (күчереп алырга)

Шартнамә № CAPR17050200008, проект документациясе эшләү буенча (күчереп алырга)

Шартнамә № CAPR17050200009, проект документациясе эшләү буенча (күчереп алырга)

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International