Министр вәкаләтләре

Министр вазыйфасына Татарстан Республикасы Конституциясендә билгеләнгән тәртиптә билгеләнә һәм азат ителә (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2005 елның 6 июлендәге 313 номерлы карары белән (2005 елның 26 сентябрендәге, 1 ноябрендәге, 29 декабрендәге, 2006 елның 1 мартындагы үзгәрешләре белән) расланган “Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгы турында нигезләмә" ).

Бер кеше кулындагы идарә рәвешендә  Министрлык эшчәнлегенә гомуми җитәкчелек итә һәм Министрлыкка йөкләнгән функцияләрнең һәм вәкаләтләрнең үтәлмәгәне, кабул ителүче хокукый актларның законлы булуы өчен шәхсән җаваплы була;

Министрлыкның структур бүлекчәләре турында нигезләмәләр раслый, Министрлык хезмәткәрләрен вазыйфага билгели һәм азат итә, министр урынбасарлары арасында бурычларны бүлә;

Үз компетенциясе чигендә боерыклар чыгара, аларның үтәлешен контрольдә тота;

хезмәткәрләрнең билгеләнгән исәбенә, хезмәткә түләү фондына һәм бюджет ассигнованияләренә нигезләнеп, штат расписаниесе, Министрлык аппаратын тәэмин итүгә чыгымнар сметасын раслый.

Соңгы яңарту: 2018 елның 4 феврале, 21:38

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International