Төзелештә смета буенча нормага салу

 02.08.2017 смета нормативларының федераль реестрына 269-271 номерлары белән кертелгән төзелеш бәясе буенча эреләндерелгән смета нормативлары НЦС-2017:

 1. НЦС 81-02-01-2017, № 01 җыентык. Торак биналар 1 нөс.
 2. НЦС 81-02-02-2017, № 02 җыентык. Административ биналар 1 нөс.
 3. НЦС 81-02-03-2017, № 03 җыентык. Халык кулланылышындагы объектлар 1 нөс.
 4. НЦС 81-02-04-2017, № 04 җыентык. Сәламәтлек саклау объектлары 1 нөс.
 5. НЦС 81-02-05-2017, № 05 җыентык. Спорт биналары һәм корылмалары 1 нөс.
 6. НЦС 81-02-08-2017, № 08 җыентык. Автомобиль юллары - 2 биттә, 1 нөс.
 7. НЦС 81-02-14-2017, № 14 җыентык. Су белән тәэмин итү һәм канализация буенча тышкы челтәрләр 1 нөс.
 8. НЦС 81-02-15-2017, № 15 җыентык. Газ белән тәэмин итү буенча тышкы челтәрләр - 12 биттә, 1 нөс.
 9. НЦС 81-02-16-2017, № 16 җыентык. Кече архитектура рәвешләре - 10 биттә, 1 нөс.
 10. НЦС 81-02-17-2017, № 17 җыентык. Яшелләндерү 1 нөс.

02.08.2017 смета нормативларының федераль реестрына 269-271 номерлары белән кертелгән төзелеш бәясе буенча эреләндерелгән смета нормативлары НЦС-2017:

 1. НЦС 81-02-11-2017. № 11 җыентык. Элемтә буенча тышкы челтәрләр - 28 биттә, 1 нөс.
 2. НЦС 81-02-13-2017. № 13 җыентык. Җылылык буенча тышкы челтәрләр - 20 биттә, 1 нөс.
 3. НЦС 81-02-15-2017. № 15 җыентык. Газ белән тәэмин итү буенча тышкы челтәрләр - 8 биттә, 1 нөс.

 07.07.2017 федераль смета нормативлары реестрына 264-266 номерлары белән һәм 17.07.2017 федераль смета нормативлары реестрына 267, 268 номерлары белән кертелгән Төзелеш бәяләре буенча эреләндерелгән смета нормативлары НЦС-2017:

 1. НЦС 81-02-09-2017. № 09 җыентык. Күперләр һәм юлүткәргечләр - 8 биттә, 1 нөс.;
 2. НЦС 81-02-06-2017. № 06 җыентык. Мәдәният объектлары - 41 биттә, 1 нөс.
 3. НЦС 81-02-03-2017. № 03 җыентык. Халык мәгарифе объектлары 1 нөс.
 4. НЦС 81-02- 14-2017. №14 җыентык. Су белән тәэмин итү һәм канализация буенча тышкы челтәрләр – 1 нөс. (күчереп алырга)
 5. НЦС 81-02-08-2017. № 08 җыентык. Автомобиль юллары, 1 нөс. (күчереп алырга)

03.07.2017 федераль смета нормативлары реестрына 258-263 номерлары белән кертелгән Төзелеш бәяләре буенча эреләндерелгән смета нормативлары НЦС-2017:

 1. НЦС 81-02-01-2017. № 01 җыентык. Торак биналар – 82 биттә, 1 нөс. (күчереп алырга);
 2. НЦС 81-02-02-2017. № 02 җыентык. Административ биналар – 37 биттә, 1нөс. (күчереп алырга);
 3. НЦС 81-02-04-2017. № 04 җыентык. Сәламәтлек саклау объектлары, 1нөс. (күчереп алырга);
 4. НЦС 81-02-05-2017. № 05 җыентык. Спорт биналары һәм корылмалар, 1 нөс. (күчереп алырга);
 5. НЦС 81-02-16-2017. № 16 җыентык. Кече архитектура рәвешләре, 1 нөс. (күчереп алырга);
 6. НЦС 81-02-17-2017. № 17 җыентык. Яшелләндерү – 6 биттә, 1 нөс.. (күчереп алырга)

13.06.2017  федераль смета нормативлары реестрына 242-249 номерлары белән кертелгән Төзелеш бәяләре буенча эреләндерелгән смета нормативлары НЦС-2017:

 1. НЦС 81-02-20-2017. № 20 җыентык. Диңгез һәм елга транспорты объектлары (карарга)
 2. НЦС 81-02-12-2017. № 12 җыентык. Тышкы электр челтәрләре (карарга)
 3. НЦС 81-02-21-2017. № 21 җыентык. Энергетика объектлары (линияледән кала) (карарга)
 4. НЦС 81-02-18-2017. № 18 җыентык. Гражданлык авиациясе объектлары (карарга)
 5. НЦС 81-02-07-2017. № 07 җыентык. Тимер юллар (карарга)
 6. НЦС 81-02-19-2017. № 19 җыентык. Шәһәр инфраструктурасы биналары һәм корылмалары (карарга)
 7. НЦС 81-02-10-2017. № 10 җыентык. Метрополитен объектлары (карарга)

17 нче кушымта (карарга)

РФ Төзелеш һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгының 4 нче чыгарылыш СНБга өстәмәләр һәм үзгәрешләр кертү турында 2014 елның 26 мартындагы 4774-ЕЖ/08 номерлы мәгълүматы (күчереп алырга)

“ГРАНД-Смета” программа комплексының 5.3 версиясенең рәсми чыгарылышы турында “ГРАНД-Смета Казан” ҖЧҖ хаты (укырга)

“Электрон кибет” системасында автоном учреждениеләрнең планлаштырылучы сатып алуларын санкцияләү буенча блок кертү турында” ТР Финанс министрлыгы хаты (укырга)

Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгының “Татарстан Республикасының ТЕР-2001 төгәлләштерелгән яңа редакциясенә күчү турында” 2010 елның 11 февралендәге 01-09-1215 номерлы хаты

Смета исәп-хисапларының автоматлаштырылган программа комплексларыннан файдаланганда, смета документларын төзү һәм тикшерү өчен кулланылучы смета нормативларының дөреслеккә туры килүен тәэмин итү тәртибе турында (карарга)

 

Район база бәяләреннән (Мәскәү өлкәсе) Россия Федерациясе бәяләре дәрәҗәсенә күчү коэффициентлары (карарга)

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International