Капиталь төзелеш объектын файдалануга тапшыруга рөхсәтләр бирү

"Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгының "Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгының капиталь төзелеш объектларын файдалануга кертүгә рөхсәтләр бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында" 2015 елның 14 декабрендәге 222/о-1 номерлы боерыгы белән расланган капиталь төзелеш объектларын файдалануга кертүгә рөхсәтләр бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр кертү турында" 2017 елның 06 апрелендәге 71/о номерлы боерык (күчереп алырга)

Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгының капиталь төзелеш объектларын файдалануга кертүгә рөхсәтләр бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламенты (күчереп алырга)

Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгының капиталь төзелеш объектларын файдалануга кертүгә рөхсәтләр бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентына 1 нче кушымта (күчереп алырга)

Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгының капиталь төзелеш объектларын файдалануга кертүгә рөхсәтләр бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентына 2 нче кушымта (күчереп алырга)

Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгының капиталь төзелеш объектларын файдалануга кертүгә рөхсәтләр бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентына 3 нче кушымта (күчереп алырга)

Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгының капиталь төзелеш объектларын файдалануга кертүгә рөхсәтләр бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентына 4 нче кушымта (күчереп алырга)

 

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International