ТКХ өчен хисапланган түләүләр һәм халык тарафыннан аларны түләү

ТКХ күрсәткән өчен халыктан түләүләр җыю турында хисаплар

Торак-коммуналь хезмәтләргә түләү исәпләү һәм аның халык тарафыннан түләнүе буенча исәп-хисап үзәкләре порталы

РФ Хөкүмәтенең "Сезон вакытына күчкәннән соң исәпкә алу җайланмаларыннан файдаланып, электр энергиясе күләмен (санын) билгеләү үзенчәлекләре турында" 2014 елның 24 декабрендәге 1465 номерлы карары (күчереп алырга)

"Татарстан Республикасында кайнар су белән тәэмин итү буенча коммуналь хезмәт күрсәтү максатларында салкын суны җылыту өчен кулланыла торган җылылык энергиясенең сарыф нормативларын раслау турында" 2017 елның 26 октябрендәге 189/о номерлы боерык

"Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалыгы министрлыгының "Татарстан Республикасы муниципаль районнары (шәһәрләре) өчен күпфатирлы һәм торак йортларда салкын, кайнар су белән тәэмин итү һәм су бүлү буенча коммуналь хезмәтләр куллану нормативларын раслау турында" 2012 елның 21 августындагы 131/о номерлы боерыгына үзгәрешләр кертү хакында" 2017 елның 05 маендагы 95/о номерлы боерык

Җылыту чорының озынлыгы турында мәгълүмат

"Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгының аерым боерыкларына үзгәрешләр кертү турында" 2013 елның 20 маендагы 62/о номерлы боерык

"Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгының аерым боерыкларына үзгәрешләр кертү турында" боерык

2012 елның декабрендә гомумйорт ихтыяҗларына (ОДН) исәпләнгән түләүләр үзгәрүгә анализ ("Татэнергосбыт" ААҖ белешмәләрен исәпкә алып)

2012 елның октябрь/декабрь айлары өчен э/э буенча исәпләнгән түләүләр үзгәрүгә анализ ("Татэнергосбыт" ААҖ белешмәләрен исәпкә алып)

2012 елның октябрь-декабрь айларында кайнар су белән тәэмин итү буенча исәпләнгән түләүләр үзгәрүгә анализ

2012 елның октябрь-декабрь айларында ташландык суларны агызу буенча исәпләнгән түләүләр үзгәрүгә анализ

2012 елның октябрь-декабрь айларында салкын су белән тәэмин итү буенча исәпләнгән түләүләр үзгәрүгә анализ

2012 елның август-сентябрь айларында исәпләнгән түләүләр үзгәрүгә анализ

2012 елда гражданнарның мөрәҗәгатьләре буенча хисап (ТР ДТИ күрсәткечләре буенча)

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Җылылык буенча коммуналь хезмәткә гражданнарның түләү күләмен билгеләү тәртибе турында" 2012 елның 14 сентябрендәге 770 номерлы карары  

Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалыгы министрлыгының "Татарстан Республикасы муниципаль районнары (шәһәрләре) өчен күпфатирлы һәм торак йортларда салкын, кайнар су белән тәэмин итү һәм су бүлү буенча коммуналь хезмәтләр куллану нормативларын раслау турында" 2012 елның 21 августындагы 131/о номерлы боерыгы

Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалыгы министрлыгының "Татарстан Республикасы муниципаль районнары (шәһәрләре) өчен җылы белән тәэмин итүнең үзәкләштерелгән системалары булган күпфатирлы йортларны һәм торак йортларны җылыту буенча коммуналь хезмәттән файдалану нормативларын раслау турында" 2012 елның 21 августындагы 132/0 номерлы боерыгы

Торак-коммуналь хезмәтләр өчен халыктан түләүләр кабул итүнең типик кагыйдәләре

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең "Коммуналь хезмәтләрне күрсәтү өчен кирәкле ресурслар өчен исәп-хисап ясау таләпләре турында" 2012 елның 28 мартындагы 253 номерлы карары

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең "Күпфатирлы йортларда һәм торак йортларда милекчеләргә һәм торак урыннардан файдаланучыларга коммуналь хезмәтләр күрсәтү турында" 2011 елның 06 маендагы 354 номерлы карары

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең "Коммуналь хезмәтләрне күрсәтү максатлары өчен коммуналь ресурслар белән тәэмин итү шартнамәләре төзегәндәмәҗбүри булган кагыйдәләр турында" 2012 елның 14 февралендәге 124 номерлы карары

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең "2012-2014 елларда күпфатирлы йортларда һәм торак йортларда милекчеләргә һәм торак урыннардан файдаланучыларга коммуналь хезмәтләр күрсәтү кагыйдәләрен куллану үзенчәлекләре турында" 27.08.2012 № 857 карары

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International